Image
image
image
image


Oferta usług
 

PUNKTY  KONSULTACYJNE

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu

w roku szkolnym 2014 / 2015

W ramach współpracy z Kaliskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji

·              A. Hudzińska

wtorek        

15 00 – 16  00

gabinet  4

 W ramach organizacji pracy placówki:

·              J. Matlak

       Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci słabo słyszących i niesłyszących

wtorek        

13 30 – 14  30

gabinet  4

·              W. Rymarczuk

       Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli  
dzieci słabo widzących i niewidomych

środa

13 30 – 14  30

gabinet  5

·              E. Salamon

            Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych

poniedziałek

16 00 – 17  00         

gabinet  8

·              K. Pakuła-Sobczak

            Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci przedszkolnych i z autyzmem

- o telefonicznym uzgodnieniu

gabinet  terapii

·              A. Górska Matyjasz

        Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli

środa

12 00 – 13  00

gabinet  9


Badania diagnostyczne

  • psychologiczne: określające poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz ich prognozy edukacyjne

  • pedagogiczne: określające poziom wiadomości i umiejętności szkolnych dziecka oraz prognozy pedagogiczne w dalszym kształceniu

  • logopedyczne: w przypadku wczesnych zaburzeń rozwojowych związanych z ryzykiem niepowodzeń szkolnych (dzieci przedszkolne w wieku 4-6 r. ż.) oraz profilaktyka tych zaburzeń u dzieci w wieku 0-3 r. ż.

  •  szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży

  •  pomocnych w wyborze dalszego kierunku kształcenia (ponadgimnazjalnego, zawodowego, studiów).


Terapia psychologiczna

· problemów z zakresu:

- nadpobudliwości psychoruchowej

- zahamowania emocjonalnego

- zakłóceń w kontaktach ze środowiskiem dzieci/młodzieży

· rodzin (zaburzeń w relacjach dziecko/młodzież - rodzina, w komunikacji rodzinnej, trudnościach wychowawczych i innych)

· umiejętności radzenia sobie ze stresem, egzaminem, sytuacją trudną, potrzeby treningu asertywności tj. właściwej postawy wobec oczekiwań innych

· innych problemów dzieci, młodzieży i rodziców (psychoterapia indywidualna)


Terapia pedagogiczna

· korekcyjno-kompensacyjna - dla dzieci z nierównomiernym rozwojem poszczególnych funkcji (motorycznych, wzrokowych, słuchowych

· wyrównawcza - dla dzieci z zaległościami programowymi w nauce

· stymulująca - dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

a) szczególnie uzdolnionych

b) wolniej rozwijających się

c) z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu

d) z trudnościami w równomiernym rozwijaniu się rozumowania arytmetycznego

e) innych trudności rozwojowych i edukacyjnych


Terapia logopedyczna

· wad wymowy

· zaburzeń rozwoju mowy

· jąkania

· profilaktyki w w/w zakresie (na zgłoszone potrzeby placówek)


Kontakt z nami | Powrót do strony domowej
 

image
image