Image
image
image
image


Oferta usług
 


Badania diagnostyczne

  • psychologiczne: określające poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz ich prognozy edukacyjne

  • pedagogiczne: określające poziom wiadomości i umiejętności szkolnych dziecka oraz prognozy pedagogiczne w dalszym kształceniu

  • logopedyczne: w przypadku wczesnych zaburzeń rozwojowych związanych z ryzykiem niepowodzeń szkolnych (dzieci przedszkolne w wieku 4-6 r. ż.) oraz profilaktyka tych zaburzeń u dzieci w wieku 0-3 r. ż.

  •  szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży

  •  pomocnych w wyborze dalszego kierunku kształcenia (ponadgimnazjalnego, zawodowego, studiów).Terapia psychologiczna

· problemów z zakresu:

- nadpobudliwości psychoruchowej

- zahamowania emocjonalnego

- zakłóceń w kontaktach ze środowiskiem dzieci/młodzieży

· rodzin (zaburzeń w relacjach dziecko/młodzież - rodzina, w komunikacji rodzinnej, trudnościach wychowawczych i innych)

· umiejętności radzenia sobie ze stresem, egzaminem, sytuacją trudną, potrzeby treningu asertywności tj. właściwej postawy wobec oczekiwań innych

· innych problemów dzieci, młodzieży i rodziców (psychoterapia indywidualna)


Terapia pedagogiczna

· korekcyjno-kompensacyjna - dla dzieci z nierównomiernym rozwojem poszczególnych funkcji (motorycznych, wzrokowych, słuchowych

· wyrównawcza - dla dzieci z zaległościami programowymi w nauce

· stymulująca - dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

a) szczególnie uzdolnionych

b) wolniej rozwijających się

c) z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu

d) z trudnościami w równomiernym rozwijaniu się rozumowania arytmetycznego

e) innych trudności rozwojowych i edukacyjnych


Terapia logopedyczna

· wad wymowy

· zaburzeń rozwoju mowy

· jąkania

· profilaktyki w w/w zakresie (na zgłoszone potrzeby placówek)


Zajęcia terapeutyczne prowadzone
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu
w roku szkolnym 2013/2014

Terapia pedagogiczna – indywidualna

 1.         Danielak Małgorzata             poniedziałek               1300 – 1500

                                                          środa                          1500 – 1600

 2.         Fułek Justyna                        poniedziałek               1030 – 1130

                                                          wtorek                        1330 – 1545

 3.         Górska Matyjasz Anna          piątek                         1200 – 1400

 4.         Grzesiak Iwona                    poniedziałek                1330 – 1530

                                                          środa                          1330 – 1630

 5.         Hudzińska Anna                    wtorek                        1530 – 1630

                                                          czwartek                      800   900

 6.         Matlak Joanna                       poniedziałek               1400 – 1500

 7.         Murszewska Katarzyna         środa                          1315 – 1640 

 8.         Pakuła-Sobczak Katarzyna    środa                          1415 – 1715

 9.         Sobocka Izabela                    wtorek                        1500 – 1700

 10.       Tuczyńska Barbara                środa                            900 – 1000

                                                           piątek                           800 – 1030

 11.       Wcisłek Irena                         czwartek                     1430 – 1730

 12.       Witczak-Woźniak Beata        poniedziałek                1200 – 1300

Terapia pedagogiczna – grupowa

 1.         Górska Matyjasz Anna            wtorek                       1400 – 1800

 2.         Grzesiak Iwona                      poniedziałek               1530 – 1630

 3.         Hudzińska Anna                     wtorek                        1630 – 1830

 4.         Matlak Joanna                        poniedziałek               1500 – 1600

 5.         Sobocka Izabela                     wtorek                        1700 – 1800

 6.         Tuczyńska Barbara                 poniedziałek                 730  830

                                                           środa                            800  900

 7.         Witczak-Woźniak Beata         poniedziałek                1300 – 1400

Terapia psychologiczna – indywidualna lub rodzinna

 1.         Danielak Małgorzata              poniedziałek               1500 - 1600

 2.         Kowalska Żaneta                  czwartek                     1500 - 1730

 3.         Nolbert Grażyna                    wtorek                        1500 - 1800

 4.         Nowacka Irena                      środa                          1415 – 1645

                                                           czwartek                     1100 – 1330

                                                           piątek                            800 – 1100

 5.         Rymarczuk Wiesława             I i III wtorek m-ca       1400 – 1700

                                                           czwartek                     1300 – 1400

 6.         Salamon Elżbieta                   poniedziałek               1400 - 1500

 7.         Salamon Katarzyna               piątek                          1200 - 1600

 8.         Wasik Anna                           środa                           1500 - 1600

 9.         Wasik Justyna                       poniedziałek                1700 - 1800

 10.       Witczak-Woźniak Beata        poniedziałek                1400 – 1700

                                                          piątek                            800 – 1100

 11.       Zduńczyk Małgorzata            wtorek                         1400 - 1500

 

Terapia EEG Biofeedback 

 

1.         Wasik Anna                           czwartek                     1400 - 1800

2.         Wasik Justyna                       poniedziałek                1300 - 1645

 Zajęcia socjoterapeutyczne

 Śmiłowicz-Osińska Agata                  czwartek                     1500 – 1600       I gr.

                                                                                             1600 – 1700      II gr.

Matlak Joanna

Terapia logopedyczna

 1.         Asperski Jacek                       poniedziałek                 800 – 1200

                                                           wtorek                        1300 – 1800

             neurologopeda                      środa                           800 – 1100

                                                           czwartek                     ---

                                                           piątek                            800 – 1200

 2.         Małecka Magdalena               poniedziałek                1230 – 1730

                                                           wtorek                          800 – 1100

            logopeda                                środa                           1230 – 1730

                                                           czwartek                       800 – 1100

                                                           piątek                          ---

 3.         Moroz Jadwiga                       poniedziałek               1300 – 1800

                                                           wtorek                          800 – 1200

            logopeda                                środa                           1100 – 1500

                                                           czwartek                      800 – 1100

                                                           piątek                          ---

 4.         Nagler Kinga                          poniedziałek                 800 – 1100

                                                           wtorek                        1500 – 1800

            neurologopeda                       środa                            800 – 1100

                                                           czwartek                     ---

                                                           piątek                          1100 – 1800


Kontakt z nami | Powrót do strony domowej
 

image
image